Strona, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka) zgodnie z Polityką Cookies.

Artykuły

Niżej znajduje się lista artykułów o tematyce prawno-podatkowo-księgowej - serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nimi!

Mechanizm podzielonej płatności czyli split payement w praktyce

Od lipca 2018 zacznie obowiązywać split payment czyli mechanizm tzw. podzielonej płatności. Ma on sprawić, że przedsiębiorca – podatnik VAT znajdzie się pod kompleksowym nadzorem urzędów skarbowych co spowoduje uszczelnienie systemu podatkowego w zakresie VAT . Budzi on wiele obaw dotyczących przede wszystkim ryzyka utraty płynności finansowej oraz konieczności szczegółowego kontrolowania rozliczeń z klientami i fiskusem. więcej >>

Czy po 1.01.2016 składasz VAT do innego urzędu skarbowego?

Do końca 2015 roku urzędem właściwym do celów podatku VAT, był urząd określany na podstawie miejsca wykonywania czynności opodatkowanych. Od 1.01.2016 właściwość urzędu skarbowego będzie ustalana na podstawie ogólnych zasad, które wynikają z przepisów ordynacji podatkowej, zmieniony bowiem został art. 3 ustawy o VAT. więcej >>

Koniec z korektą kosztów niezapłaconych faktur w 2016, a co z VAT-em?

Z dniem 1.01.2016 zostaną uchylone przepisy art. 24d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przepisy te dotyczyły konieczności korygowania kosztów uzyskania przychodów w przypadku nieterminowego regulowania zobowiązań. więcej >>

Ważne na początku roku: terminy i limity podatkowe 2016.

Początek roku to dla przedsiębiorców kontynuujących działalność gospodarczą czas podejmowania decyzji, które będą wiążące w kolejnych latach. Poniżej przedstawiamy terminy obowiązujące w roku 2016. więcej >>

W 2016 roku korekty deklaracji bez wyjaśnień i inne uproszczenia dla podatników ?

W dniu 5 października 2015 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, wprowadza ona wiele zmian, które będą istotne dla podatników. więcej >>

Nowe zasady obliczania odsetek za zwłokę i uproszczenia w zakresie wpłacania należności podatkowych

Z 01.01.2016 wchodzi w życie nowelizacja przepisów ordynacji podatkowej. Wprowadza ona szereg istotnych zmian, dlatego ważne jest, aby podatnicy zapoznali się z najważniejszymi, które będą miały wpływ na ich funkcjonowanie w kontaktach z fiskusem – podkreśla Katarzyna Sadurska, doradca podatkowy z Kancelarii Podatkowej VAT w Krakowie. Część zmian dotyczy naliczania odsetek za zwłokę w zapłacie podatków oraz wpłat należności podatkowych. więcej >>

Odpowiedzialność solidarna i wysokość kaucji gwarancyjnej po 1.07.2015

Przepisy dotyczące kaucji gwarancyjnej, podobnie jak te odnoszące się do mechanizmu odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym mają na celu przeciwdziałać nadużyciom podatkowym w handlu tzw. towarami wrażliwymi. Zmianom w treści załącznika 11 do ustawy o VAT towarzyszą zatem również nowe przepisy w zakresie towarów wymienionych w załączniku 13. więcej >>

Nowe regulacje dotyczące mechanizmu odwrotnego obciążenia po 1.07.2015.

Ustawa z 9.04.2015 o zmianie ustawy o VAT oraz ustawy Prawo zamówień publicznych rozszerza od 1.07.2015 katalog towarów wymienionych w załączniku 11 do ustawy o VAT, czyli tych które objęte są procedurą odwrotnego obciążenia więcej >>

Ulga na złe długi po 1.07.2015

Z ulgi na złe długi do 01.07.2015 podatnik mógł każdorazowo skorzystać do należności których nieściągalność została uprawdopodobniona ( dłużnik nie uregulował jej lub nie dokonał jej zbycia w ciągu 150 dni od terminu płatności zawartego na fakturze lub w umowie). więcej >>

Odliczenie VAT od paliwa po 1.07.2015

1.07.2015 to ważny termin dla podatników, którzy na podstawie dotąd obowiązujących przepisów nie mieli prawa do odliczenia podatku VAT od paliwa nabywanego do samochodów używanych w działalności gospodarczej. więcej >>

Ulga z tytułu wychowywania dzieci za rok 2014 już na nowych zasadach.

W rozliczeniu podatkowym za rok 2014, zastosowanie mają nowe przepisy dotyczące ulgi z tytułu wychowywania dzieci. Przed wypełnieniem zeznania za poprzedni rok warto zatem zapoznać się z tymi przepisami ponieważ przynoszą istotne i korzystne zmiany. więcej >>

Używanie samochodu służbowego do celów prywatnych od 01.01.2015

Do końca 2014 roku przychody z tytułu używania samochodów służbowych do celów prywatnych były ustalane na zasadach ogólnych, według regulacji obowiązujących w danym podmiocie. Niejednokrotnie powodowało to szereg wątpliwości dotyczących tego, jaki algorytm zastosować w celu wyliczenia wartości nieodpłatnego świadczenia przypisanego do danego użytkownika samochodu, od 1.01.2015 nie będzie już takiego problemu, ponieważ ustawodawca wprowadził kwotowe ryczałty, które będą miały zastosowanie w takich przypadkach - zaznacza Katarzyna Sadurska, doradca podatkowy z Kancelarii Podatkowej VAT w Krakowie. więcej >>

Zmiany w podatku PIT w 2015 r. cz. II

Pierwszy stycznia 2015 roku to zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Poniżej przedstawiono nowe regulacje, które równocześnie wprowadzono do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. więcej >>

Zmiany w podatku PIT w 2015 r. cz.I

Pierwszego stycznia 2015 roku wchodzi w życie Ustawa z 28.08.2014 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. więcej >>

Szybszy zwrot VAT

Jeśli robimy duże zakupy na firmę, to warto pomyśleć o zwrocie podatku VAT. W ten sposób zyskamy dodatkowe pieniądze na reinwestycję. Jest szansa, że w 2014 roku czas oczekiwania na zwrot pieniędzy na rachunek bankowy będzie trwał krócej niż obecnie. więcej >>

Zawieszasz działalność, ale odliczasz podatek VAT?

Nawet jeśli decydujemy się zawiesić działalność, to mamy prawo do odliczania podatku od towarów i usług. więcej >>

Kawa na koszt firmy (szefa)

Woda, kawa czy herbata są standardem w większości firm. Właściciele kupują takie artykuły z myślą nie tylko o pracownikach, ale również klientach. Jak wiadomo znacznie łatwiej prowadzi się rozmowy biznesowe, czasami kilkugodzinne, przy filiżance małej czarnej. więcej >>

Możesz odmówić urzędnikom przyjęcia mandatu

Zwłaszcza świeżo upieczeni przedsiębiorcy powinni wiedzieć, że mają możliwość odmówić organom podatkowym przyjęcia mandatu. Skorzystamy z takiego prawa jeśli prowadząc firmę popełniliśmy drobne przewinienie bądź zrobiliśmy to nieświadomie. więcej >>

Usługi dla byłego pracodawcy

Sporo osób porzuca pracę na etacie i otwiera własne firmy. Ci, którzy po raz pierwszy prowadzą działalność gospodarczą, korzystają z możliwości płacenia niższych składek ZUS. Problem zaczyna się w momencie kiedy chcą świadczyć usługi na rzecz byłego pracodawcy. więcej >>

Archiwum księgowe w komputerze

Żyjemy w dobie cyfryzacji. Wielu przedsiębiorców traktuje komputer jako bazę danych i archiwum. Polskie prawo zezwala na przechowywanie faktur w wersji elektronicznej. Musi jednak istnieć możliwość ich wydruku w przypadku kontroli podatkowej. więcej >>

Bilety na fakturę, zaliczanie w koszty

Nie wszystkie firmy korzystają z samochodów. Auto oznacza wydatki. Wielu przedsiębiorców nie ma nawet prawa jazdy. Chcąc dostać się np. na spotkanie biznesowe podatnicy wybierają komunikację publiczną: autobus, tramwaj czy pociąg. więcej >>

Spodobał się artykuł? Zobacz też inne artykuły!